Vestre Aker Historielag tidligere Vinderen Historielag

Bydel Vestre Aker fra Frøen til Frognerseteren

Vestre Aker Historielag

Postboks 187, Vinderen

N-0319 Oslo

Til nye medlemmer:

Trykk på gul knapp «Kjøp nå» så kommer du inn på elektronisk betaling av medlemskap. Husk å oppgi rett navn, adresse og e-post på den som skal motta medlemsbladet vårt.

Velkommen som nytt medlem i en av Norges største lokalhistorielag

Vestre Aker historielag dekker bydel Vestre Aker, fra Frøen til Frognerseteren, og er ett av de største historielagene i Norge, med nærmere 900 medlemmer.

Vårt formål er å skape interesse for og samle kunnskap om lokalhistorien i vårt område.

Dette gjør vi gjennom å arrangere medlemsmøter, turer vår og høst og gjennom vårt blad, som utkommer med fire numre pr år.

Vi ønsker alle med interesse for bydelen og dens historie velkommen som medlemmer!

Årskontingent: 250.-

Nytt blad nr. 3  2019 kommer ca. 30. august

 

ny hjemmeside publisert fra 1.november 2014.

(c) Saers Rådgivning