Vestre Aker historielag dekker bydel Vestre Aker, fra Frøen til Frognerseteren, og er ett av de største historielagene i Norge, med nærmere 900 medlemmer.
Vårt formål er å skape interesse for og samle kunnskap om lokalhistorien i vårt område.
Dette gjør vi gjennom å arrangere medlemsmøter, turer vår og høst og gjennom vårt blad, som utkommer med fire numre pr år.
Vi ønsker alle med interesse for bydelen og dens historie velkommen som medlemmer!

Årsmøtet er den 20. april kl. 19 i kjelleren til Holmenkollen kapell. Finn Holden presenterer sin nye bok om Frogner og Majorstuen.

For kun 250.- kr/år blir du medlem i et av Norges største lokale historielag.
Betal inn til konto: 7874 05 98 200
Opplys om full adresse og e-post adresse.
Medlemskartotek bestyres av Hanne Groth
e-post er [email protected] eller mobil tlf: 454 29 130